gitweb on Svarog

projekti pod git sistemom za održavanje verzija -- projects under the git version control system
spa1skripta-public.git
8 years agoskripta verzija 14c public v14c
Doni Pracner [Sun, 27 Apr 2014 14:03:52 +0000 (16:03 +0200)]
skripta verzija 14c

8 years agopolinomL - oznake za 2014 rev1
Doni Pracner [Sun, 27 Apr 2014 14:03:26 +0000 (16:03 +0200)]
polinomL - oznake za 2014 rev1

8 years agotestpoli, sredjeni testovi, dodat jedan, ostali malo reorganizovani
Doni Pracner [Sun, 27 Apr 2014 13:41:47 +0000 (15:41 +0200)]
testpoli, sredjeni testovi, dodat jedan, ostali malo reorganizovani

8 years agoPolinomL - spajanje dva uslova u jedan; popravka greske u dodavanju na pocetak
Doni Pracner [Fri, 25 Apr 2014 15:05:39 +0000 (17:05 +0200)]
PolinomL - spajanje dva uslova u jedan; popravka greske u dodavanju na pocetak

8 years agositno: polinoml tacka zarez na jednom mestu
Doni Pracner [Mon, 24 Mar 2014 21:11:58 +0000 (22:11 +0100)]
sitno: polinoml tacka zarez na jednom mestu

8 years agochangelog v14b
Doni Pracner [Thu, 20 Feb 2014 21:54:02 +0000 (22:54 +0100)]
changelog

8 years agoDrugi dodatak - o XDS-u i komandnoj liniji
Doni Pracner [Thu, 20 Feb 2014 21:43:19 +0000 (22:43 +0100)]
Drugi dodatak - o XDS-u i komandnoj liniji

8 years agoverzija je sad 14b za buduce promene
Doni Pracner [Wed, 19 Feb 2014 20:47:50 +0000 (21:47 +0100)]
verzija je sad 14b za buduce promene

8 years agoUsaglasavanje tipa kod varijanti dodavanja u listu
Vladimir Kurbalija [Wed, 19 Feb 2014 20:46:04 +0000 (21:46 +0100)]
Usaglasavanje tipa kod varijanti dodavanja u listu

8 years agoDodajSortRek
Vladimir Kurbalija [Wed, 19 Feb 2014 20:37:52 +0000 (21:37 +0100)]
DodajSortRek

8 years agomala stamparska greska - kombinaovanje v14a
Doni Pracner [Tue, 18 Feb 2014 11:01:40 +0000 (12:01 +0100)]
mala stamparska greska - kombinaovanje

8 years agoUvod o fajlovima i slika 'trake'
Doni Pracner [Sun, 16 Feb 2014 21:02:50 +0000 (22:02 +0100)]
Uvod o fajlovima i slika 'trake'

8 years agotodo
Doni Pracner [Sun, 16 Feb 2014 19:54:51 +0000 (20:54 +0100)]
todo

8 years agointerno sredjivanje blokova koda
Doni Pracner [Sun, 16 Feb 2014 19:51:48 +0000 (20:51 +0100)]
interno sredjivanje blokova koda

8 years agopolinoml - o parametrima
Doni Pracner [Sun, 16 Feb 2014 19:44:11 +0000 (20:44 +0100)]
polinoml - o parametrima

8 years agopojasnjenja o procedurama za rad sa dinamickom memorijom
Doni Pracner [Sun, 16 Feb 2014 19:43:53 +0000 (20:43 +0100)]
pojasnjenja o procedurama za rad sa dinamickom memorijom

8 years agoDoterivanje glave o stringovima
Doni Pracner [Sun, 16 Feb 2014 19:29:51 +0000 (20:29 +0100)]
Doterivanje glave o stringovima

8 years agoo problemima u FIO modulu
Doni Pracner [Sun, 16 Feb 2014 19:11:17 +0000 (20:11 +0100)]
o problemima u FIO modulu

8 years agoMerge branch 'master' into public
Doni Pracner [Sat, 15 Feb 2014 18:03:51 +0000 (19:03 +0100)]
Merge branch 'master' into public

8 years agochanges i todo
Doni Pracner [Sat, 15 Feb 2014 18:02:45 +0000 (19:02 +0100)]
changes i todo

8 years agozadaci sa fajlovima se citaju iz modula umesto da su direkt u skripti
Doni Pracner [Sat, 15 Feb 2014 17:56:01 +0000 (18:56 +0100)]
zadaci sa fajlovima se citaju iz modula umesto da su direkt u skripti

8 years agoIspis.mod dodat
Doni Pracner [Sat, 15 Feb 2014 17:55:23 +0000 (18:55 +0100)]
Ispis.mod dodat

8 years agostudenti.txt malo doteran
Doni Pracner [Sat, 15 Feb 2014 17:54:59 +0000 (18:54 +0100)]
studenti.txt malo doteran

8 years agokod za nizslog malo unapredjen
Doni Pracner [Sat, 15 Feb 2014 17:41:42 +0000 (18:41 +0100)]
kod za nizslog malo unapredjen

8 years agopremestanje kodova u folder 'fajlovi'
Doni Pracner [Sat, 15 Feb 2014 17:32:01 +0000 (18:32 +0100)]
premestanje kodova u folder 'fajlovi'

8 years agouredjivanje glave o modulu FIO
Doni Pracner [Sat, 15 Feb 2014 17:30:02 +0000 (18:30 +0100)]
uredjivanje glave o modulu FIO

8 years agogitignore - reorganizovan po sekcijama, dodati fajlovi koje generise htlatex
Doni Pracner [Sat, 15 Feb 2014 16:54:43 +0000 (17:54 +0100)]
gitignore - reorganizovan po sekcijama, dodati fajlovi koje generise htlatex

8 years agorimski brojevi u dodatku
Doni Pracner [Sat, 15 Feb 2014 16:25:07 +0000 (17:25 +0100)]
rimski brojevi u dodatku

8 years agoizdvojeno upustvo za XDS u odvojen fajl
Doni Pracner [Sat, 15 Feb 2014 16:20:52 +0000 (17:20 +0100)]
izdvojeno upustvo za XDS u odvojen fajl

8 years agogitignore - synctex
Doni Pracner [Sat, 15 Feb 2014 16:20:21 +0000 (17:20 +0100)]
gitignore - synctex

8 years agopolinoml - Puta, memorija
Doni Pracner [Wed, 12 Feb 2014 11:50:45 +0000 (12:50 +0100)]
polinoml - Puta, memorija

8 years agopolinoml - poliNaN memorija
Doni Pracner [Wed, 12 Feb 2014 11:46:24 +0000 (12:46 +0100)]
polinoml - poliNaN memorija

8 years agopolinoml - PROCITAJME, detalji o promenama
Doni Pracner [Wed, 12 Feb 2014 11:41:41 +0000 (12:41 +0100)]
polinoml - PROCITAJME, detalji o promenama

8 years agopolinoml - deli, doterivanje potrosnje memorije
Doni Pracner [Wed, 12 Feb 2014 11:41:10 +0000 (12:41 +0100)]
polinoml - deli, doterivanje potrosnje memorije

8 years agopolinoml - dodat MaksimalniStepen
Doni Pracner [Wed, 12 Feb 2014 11:14:41 +0000 (12:14 +0100)]
polinoml - dodat MaksimalniStepen

8 years agopolinoml - dodat mali test program za postaviclan
Doni Pracner [Wed, 12 Feb 2014 11:07:13 +0000 (12:07 +0100)]
polinoml - dodat mali test program za postaviclan

8 years agopolinoml - postaviclan - reorganizovan redosled ispitivanja
Doni Pracner [Wed, 12 Feb 2014 11:06:44 +0000 (12:06 +0100)]
polinoml - postaviclan - reorganizovan redosled ispitivanja

8 years agoobrisani nepotrebni test fajlovi kod polinoma
Doni Pracner [Thu, 6 Feb 2014 15:44:11 +0000 (16:44 +0100)]
obrisani nepotrebni test fajlovi kod polinoma

8 years agonepotrebni test fajlovi za polinome
Doni Pracner [Thu, 6 Feb 2014 15:35:14 +0000 (16:35 +0100)]
nepotrebni test fajlovi za polinome

8 years agoPrimer za polinom vise ne mora da uvozi iz Storage nista
Doni Pracner [Thu, 6 Feb 2014 15:30:58 +0000 (16:30 +0100)]
Primer za polinom vise ne mora da uvozi iz Storage nista

8 years agoPolinomL dodata KoeficijentUz
Doni Pracner [Thu, 6 Feb 2014 15:29:50 +0000 (16:29 +0100)]
PolinomL dodata KoeficijentUz

8 years agoPolinomL - ispravka jednog slucaja brisanja clana
Doni Pracner [Thu, 6 Feb 2014 15:22:04 +0000 (16:22 +0100)]
PolinomL - ispravka jednog slucaja brisanja clana

8 years agoPolinomL - formatiranje u novoj proceduri
Doni Pracner [Thu, 6 Feb 2014 15:21:13 +0000 (16:21 +0100)]
PolinomL - formatiranje u novoj proceduri

8 years agopolinom - procitaj.me primedba o verziji
Doni Pracner [Wed, 5 Feb 2014 21:56:36 +0000 (22:56 +0100)]
polinom - procitaj.me primedba o verziji

8 years agoPolinomL - ver 2014 - dodata procedura za postavljanje clana, prepravljen primer...
Doni Pracner [Wed, 5 Feb 2014 21:52:28 +0000 (22:52 +0100)]
PolinomL - ver 2014 - dodata procedura za postavljanje clana, prepravljen primer koji formira polinom da koristi ovo

8 years agododatak, doterivanje prikaza adresa za skidanje softvera
Doni Pracner [Wed, 5 Feb 2014 21:51:40 +0000 (22:51 +0100)]
dodatak, doterivanje prikaza adresa za skidanje softvera

8 years agopromenjen datum
Doni Pracner [Wed, 5 Feb 2014 21:06:25 +0000 (22:06 +0100)]
promenjen datum

8 years agouklonjen jedan rucni prelom zbog novoubacenih stvari
Doni Pracner [Wed, 5 Feb 2014 20:30:37 +0000 (21:30 +0100)]
uklonjen jedan rucni prelom zbog novoubacenih stvari

8 years agou glavi sa polinomima je prepravljeno da se svi kodovi 'usisavaju' iz fajlova umesto...
Doni Pracner [Wed, 5 Feb 2014 20:30:15 +0000 (21:30 +0100)]
u glavi sa polinomima je prepravljeno da se svi kodovi 'usisavaju' iz fajlova umesto da su tu nastampani

8 years agododat osnovni primer koriscenja steka i reda
Doni Pracner [Wed, 5 Feb 2014 12:23:26 +0000 (13:23 +0100)]
dodat osnovni primer koriscenja steka i reda

8 years agopromena verzije
Doni Pracner [Wed, 5 Feb 2014 00:57:03 +0000 (01:57 +0100)]
promena verzije

8 years agopolsuma - greska u redosledu parametara
Doni Pracner [Tue, 4 Feb 2014 19:52:30 +0000 (20:52 +0100)]
polsuma - greska u redosledu parametara

9 years agotreba puniti i red, ne samo stek
Doni Pracner [Wed, 15 May 2013 15:01:25 +0000 (17:01 +0200)]
treba puniti i red, ne samo stek

9 years agododati Stek i RedOpsl kodovi u repo (ne i skriptu)
Doni Pracner [Sat, 4 May 2013 11:30:25 +0000 (13:30 +0200)]
dodati Stek i RedOpsl kodovi u repo (ne i skriptu)

9 years agominor formating v13b
Doni Pracner [Tue, 26 Mar 2013 11:53:20 +0000 (12:53 +0100)]
minor formating

9 years agotodo, exists
Doni Pracner [Fri, 15 Mar 2013 11:51:41 +0000 (12:51 +0100)]
todo, exists

9 years agopopravljeno kreiranje sadrzaja; prelomi izmedju glava u jk verziji v13a
Doni Pracner [Thu, 21 Feb 2013 20:38:22 +0000 (21:38 +0100)]
popravljeno kreiranje sadrzaja; prelomi izmedju glava u jk verziji

9 years agomargine u jk
Doni Pracner [Thu, 21 Feb 2013 19:21:15 +0000 (20:21 +0100)]
margine u jk

9 years agodve varijante skripte - tri fajla
Doni Pracner [Thu, 21 Feb 2013 19:04:23 +0000 (20:04 +0100)]
dve varijante skripte - tri fajla

9 years agomanbreak za JK
Doni Pracner [Thu, 21 Feb 2013 18:09:58 +0000 (19:09 +0100)]
manbreak za JK

9 years agotodo i changelog
Doni Pracner [Tue, 19 Feb 2013 20:12:41 +0000 (21:12 +0100)]
todo i changelog

9 years agoDodatak u program za liste, brisanje vise el odjednom.
Doni Pracner [Tue, 19 Feb 2013 20:09:25 +0000 (21:09 +0100)]
Dodatak u program za liste, brisanje vise el odjednom.

9 years agonovo poglavlje: osnovne operacije sa stringovima
Doni Pracner [Tue, 19 Feb 2013 19:18:12 +0000 (20:18 +0100)]
novo poglavlje: osnovne operacije sa stringovima

9 years agoDoterane informacije o instalaciji za novu verziju, kao i nesto od mogucih problema...
Doni Pracner [Mon, 18 Feb 2013 20:04:17 +0000 (21:04 +0100)]
Doterane informacije o instalaciji za novu verziju, kao i nesto od mogucih problema u radu.

9 years agochangelog
Doni Pracner [Mon, 18 Feb 2013 19:21:09 +0000 (20:21 +0100)]
changelog

9 years agopolinomL - novija verzija
Doni Pracner [Mon, 18 Feb 2013 18:58:36 +0000 (19:58 +0100)]
polinomL - novija verzija

9 years agoPitagorine trojke - dodatna objasnjenja;
Doni Pracner [Mon, 18 Feb 2013 17:16:13 +0000 (18:16 +0100)]
Pitagorine trojke - dodatna objasnjenja;

9 years agopocetak nove verzije;poboljsani fontovi; komande za lako prebacivanje iz jedne u...
Doni Pracner [Mon, 18 Feb 2013 16:36:05 +0000 (17:36 +0100)]
pocetak nove verzije;poboljsani fontovi; komande za lako prebacivanje iz jedne u dve kolone; poboljsanja teksta o fajlovima; jos sitnica;

9 years agoubacena verzija 12 i kodovi v12b
Doni Pracner [Sun, 10 Feb 2013 22:31:25 +0000 (23:31 +0100)]
ubacena verzija 12 i kodovi

Svarog.pmf.uns.ac.rs/gitweb maintanance Doni Pracner