gitweb on Svarog

projekti pod git sistemom za održavanje verzija -- projects under the git version control system
spa2-materijali.git
3 years agoHash, doterivanje tekstualnog materijala master
Doni Pracner [Tue, 19 Nov 2019 18:38:29 +0000 (19:38 +0100)]
Hash, doterivanje tekstualnog materijala

3 years agoHash, primeri, doterivanja Java kodova
Doni Pracner [Tue, 19 Nov 2019 18:38:08 +0000 (19:38 +0100)]
Hash, primeri, doterivanja Java kodova

4 years agoLavirint, objedinjeno resenje, doterana inicijalizacija sistema za prikaz
Ivan Pribela [Fri, 8 Dec 2017 20:16:08 +0000 (21:16 +0100)]
Lavirint, objedinjeno resenje, doterana inicijalizacija sistema za prikaz

4 years agoLavirint, objedinjeno resenje, doterane praznine i formatiranja
Ivan Pribela [Fri, 8 Dec 2017 20:06:43 +0000 (21:06 +0100)]
Lavirint, objedinjeno resenje, doterane praznine i formatiranja

4 years agoLavirint, objedinjeno resenje, doterani prateci fajlovi
Ivan Pribela [Fri, 8 Dec 2017 19:54:48 +0000 (20:54 +0100)]
Lavirint, objedinjeno resenje, doterani prateci fajlovi

4 years agoLavirint, objedinjeno resenje, doteran ispis
Ivan Pribela [Fri, 8 Dec 2017 19:52:45 +0000 (20:52 +0100)]
Lavirint, objedinjeno resenje, doteran ispis

4 years agoEclipse projekat, doterane putanje
Ivan Pribela [Thu, 7 Dec 2017 22:50:04 +0000 (23:50 +0100)]
Eclipse projekat, doterane putanje

4 years agoSuperKomplikovanoResenje, jednostavnije pokretanje resavanja
Doni Pracner [Thu, 7 Dec 2017 13:59:21 +0000 (14:59 +0100)]
SuperKomplikovanoResenje, jednostavnije pokretanje resavanja

Namesteno je da se prvo unese i ime fajla i opcija koja se trazi, pa
se tek onda pokrene graficki prikaz lavirinta, tj ne mora se "rucno"
vracati u konzolu da bi se odabrala opcija da pocne izracunavanje.

4 years agoLavirint, super komplikovano resenje, napomena u vezi vizuelnog prikaza
Doni Pracner [Tue, 5 Dec 2017 15:18:56 +0000 (16:18 +0100)]
Lavirint, super komplikovano resenje, napomena u vezi vizuelnog prikaza

4 years agoObjedinjenoResenje preimenovano u (adekvatnije) SuperKomplikovanoResenje
Doni Pracner [Tue, 5 Dec 2017 14:52:44 +0000 (15:52 +0100)]
ObjedinjenoResenje preimenovano u (adekvatnije) SuperKomplikovanoResenje

4 years agoLaviritn, Objedinjeno resenje, doterivanja
Doni Pracner [Tue, 5 Dec 2017 14:51:08 +0000 (15:51 +0100)]
Laviritn, Objedinjeno resenje, doterivanja

Klasa Resenje je preimenovana u Put, posto je tako logicnije.

U skladu sa tim su menjani i neki komentari i neka imena promenljivih
i slicno.

4 years agolavirint, jos ideja za razmisljanje
Doni Pracner [Mon, 4 Dec 2017 17:07:21 +0000 (18:07 +0100)]
lavirint, jos ideja za razmisljanje

4 years agoPojednostavljivanje resenja za NajboljiPut
Doni Pracner [Mon, 4 Dec 2017 15:58:10 +0000 (16:58 +0100)]
Pojednostavljivanje resenja za NajboljiPut

Klasa Resenje se sada zove Put, sto je tacnije za tumacenje
zadatka - ne mora uvek biti resenje, a uvek je put.

Klasa Polje je integrisana u Put.

Put je pojednostavljen, uklonjene su nebitne stvari koje
su samo uopstavale klasu za upotrebu van ovog programa.

Klasa Lavirint je ujedinjena sa NajboljiPut, tj main metod je sada zajedno
sa svim ostalima.

Skladistenje matrice i svih ostalih stanja je prebaceno u klasu NajboljiPut,
i vise ne postoji odvojena klasa Mapa koja je isto bila uopstenje koje se
moglo koristiti i van ovog programa, a nije bilo neophodno.

5 years agoLavirint, objedinjeno resenje, doterana klasa Lavirint
Ivan Pribela [Tue, 28 Nov 2017 21:54:07 +0000 (22:54 +0100)]
Lavirint, objedinjeno resenje, doterana klasa Lavirint

5 years agoLavirint, objedinjeno resenje, doterana klasa za prikaz
Ivan Pribela [Tue, 28 Nov 2017 21:53:14 +0000 (22:53 +0100)]
Lavirint, objedinjeno resenje, doterana klasa za prikaz

5 years agoLavirint, objedinjeno resenje, ubaceno brisanje putev na kraju rada
Ivan Pribela [Tue, 28 Nov 2017 21:50:45 +0000 (22:50 +0100)]
Lavirint, objedinjeno resenje, ubaceno brisanje putev na kraju rada

5 years agoPretrazivanje sa vracanjem, zadatak sa ciframa
Doni Pracner [Tue, 28 Nov 2017 15:06:22 +0000 (16:06 +0100)]
Pretrazivanje sa vracanjem, zadatak sa ciframa

5 years agoLavirint, objedinjeno resenje, ubacen prikaz puteva
Ivan Pribela [Mon, 27 Nov 2017 14:07:50 +0000 (15:07 +0100)]
Lavirint, objedinjeno resenje, ubacen prikaz puteva

5 years agoLavirint, objedinjeno resenje, ubacen prikaz mape
Ivan Pribela [Mon, 27 Nov 2017 14:07:03 +0000 (15:07 +0100)]
Lavirint, objedinjeno resenje, ubacen prikaz mape

5 years agoLavirint, objedinjeno resenje, JavaFX klasa za prikaz
Ivan Pribela [Mon, 27 Nov 2017 14:03:38 +0000 (15:03 +0100)]
Lavirint, objedinjeno resenje, JavaFX klasa za prikaz

5 years agoLavirint, objedinjeno resenje, doterana klasa Mapa
Ivan Pribela [Mon, 27 Nov 2017 13:57:32 +0000 (14:57 +0100)]
Lavirint, objedinjeno resenje, doterana klasa Mapa

5 years agoLavirint, objedinjeno resenje, doterana klasa Resenje
Ivan Pribela [Mon, 27 Nov 2017 13:55:17 +0000 (14:55 +0100)]
Lavirint, objedinjeno resenje, doterana klasa Resenje

5 years agoLavirint, objedinjeno resenje, doterana klasa Polje
Ivan Pribela [Mon, 27 Nov 2017 13:42:57 +0000 (14:42 +0100)]
Lavirint, objedinjeno resenje, doterana klasa Polje

5 years agoEclipse projekat
Ivan Pribela [Mon, 27 Nov 2017 13:41:29 +0000 (14:41 +0100)]
Eclipse projekat

5 years agoHash primeri, doterivanja
Doni Pracner [Tue, 14 Nov 2017 14:55:31 +0000 (15:55 +0100)]
Hash primeri, doterivanja

Prosireni testhash sa dodatnim testovima, sklonjeni
suvisni fajlovi koji se nisu koristili.

5 years agoHash, boje i automobili, osvezavanje
Doni Pracner [Tue, 14 Nov 2017 14:38:52 +0000 (15:38 +0100)]
Hash, boje i automobili, osvezavanje

Dodat novi testhash, te uklonjena "srednja" velicina fajla koja
nije bila korisna svakako.

5 years agostabla, zadatak sa drugih vezbi
Doni Pracner [Mon, 2 Jan 2017 13:02:26 +0000 (14:02 +0100)]
stabla, zadatak sa drugih vezbi

5 years agostabla, readme, u vezi treeio
Doni Pracner [Mon, 2 Jan 2017 13:02:11 +0000 (14:02 +0100)]
stabla, readme, u vezi treeio

5 years agostabla, README doteran da pominje i nove fajlove
Doni Pracner [Thu, 22 Dec 2016 11:40:35 +0000 (12:40 +0100)]
stabla, README doteran da pominje i nove fajlove

5 years agostabla, uklonjen tekst zadatka od prosle godine
Doni Pracner [Thu, 22 Dec 2016 11:38:11 +0000 (12:38 +0100)]
stabla, uklonjen tekst zadatka od prosle godine

5 years agoStabla, promenjeno ime klase u MinimalnoStablo da ne bude preklapanja
Doni Pracner [Thu, 22 Dec 2016 11:34:07 +0000 (12:34 +0100)]
Stabla, promenjeno ime klase u MinimalnoStablo da ne bude preklapanja

5 years agoStabla, dodat zadatak sa vezbi
Doni Pracner [Thu, 22 Dec 2016 11:33:39 +0000 (12:33 +0100)]
Stabla, dodat zadatak sa vezbi

5 years agoMerge branch 'master' of svarog.pmf.uns.ac.rs:spa2-materijali
Doni Pracner [Sun, 18 Dec 2016 21:08:15 +0000 (22:08 +0100)]
Merge branch 'master' of svarog.pmf.uns.ac.rs:spa2-materijali

5 years agouklonjeno StabloOpstegTipa koje se ne radi vise
Doni Pracner [Sun, 18 Dec 2016 21:08:07 +0000 (22:08 +0100)]
uklonjeno StabloOpstegTipa koje se ne radi vise

5 years agolavirint - doterivanje fajlova sa blagom da budu kompatibilni sa ostalima
Doni Pracner [Mon, 5 Dec 2016 12:55:52 +0000 (13:55 +0100)]
lavirint - doterivanje fajlova sa blagom da budu kompatibilni sa ostalima

5 years agonajbolji put, tekst, promena imena klase
Doni Pracner [Sun, 4 Dec 2016 22:51:33 +0000 (23:51 +0100)]
najbolji put, tekst, promena imena klase

5 years agoLavirint - resenje za najbolji put
Doni Pracner [Sun, 4 Dec 2016 22:50:26 +0000 (23:50 +0100)]
Lavirint - resenje za najbolji put

5 years agosklonjena stara resenja za najbolji put
Doni Pracner [Sun, 4 Dec 2016 22:49:23 +0000 (23:49 +0100)]
sklonjena stara resenja za najbolji put

5 years agoDoterivanja objedinjenog resenja za lavirint
Doni Pracner [Sun, 4 Dec 2016 19:09:25 +0000 (20:09 +0100)]
Doterivanja objedinjenog resenja za lavirint

5 years agonajbolji put, tekst, cr/lf fix
Doni Pracner [Sun, 4 Dec 2016 18:58:02 +0000 (19:58 +0100)]
najbolji put, tekst, cr/lf fix

5 years agoLavirint, najbolji put, doterivanje teksta zadatka
Doni Pracner [Sun, 4 Dec 2016 18:57:20 +0000 (19:57 +0100)]
Lavirint, najbolji put, doterivanje teksta zadatka

6 years agozad put u lavirintu, cr/lf fix
Doni Pracner [Tue, 29 Nov 2016 21:09:37 +0000 (22:09 +0100)]
zad put u lavirintu, cr/lf fix

6 years agoPostojanjePuta, jednostavno resenje
Doni Pracner [Tue, 29 Nov 2016 21:07:11 +0000 (22:07 +0100)]
PostojanjePuta, jednostavno resenje

6 years agoLavirint, postojanje puta, doteran tekst zadatka
Doni Pracner [Tue, 29 Nov 2016 21:06:52 +0000 (22:06 +0100)]
Lavirint, postojanje puta, doteran tekst zadatka

6 years agosklonjena prethodna, komplikovanija resenja
Doni Pracner [Tue, 29 Nov 2016 21:06:18 +0000 (22:06 +0100)]
sklonjena prethodna, komplikovanija resenja

6 years agoStatSet, ispravljen ispis broja elemenata
Doni Pracner [Sat, 19 Nov 2016 15:22:29 +0000 (16:22 +0100)]
StatSet, ispravljen ispis broja elemenata

6 years agohash, boje i automobili, sitna ispravka imena foldera
Doni Pracner [Sat, 19 Nov 2016 12:24:28 +0000 (13:24 +0100)]
hash, boje i automobili, sitna ispravka imena foldera

6 years agozadatak boje i automobili sa prakticnih vezbi
Doni Pracner [Wed, 16 Nov 2016 00:40:04 +0000 (01:40 +0100)]
zadatak boje i automobili sa prakticnih vezbi

6 years agoPrimeri za hash i equals sa propratnim dokumentom i fajlovima
Doni Pracner [Wed, 16 Nov 2016 00:34:37 +0000 (01:34 +0100)]
Primeri za hash i equals sa propratnim dokumentom i fajlovima

6 years agoUklonjeni primeri za OHashSet
Doni Pracner [Tue, 15 Nov 2016 22:56:46 +0000 (23:56 +0100)]
Uklonjeni primeri za OHashSet

6 years agoZadatak Putnici - Hash funkcija i funkcija jednakosti
Doni Pracner [Wed, 9 Nov 2016 12:58:47 +0000 (13:58 +0100)]
Zadatak Putnici - Hash funkcija i funkcija jednakosti

6 years agoHash, pomereni materijali vezani za OHashSet
Doni Pracner [Wed, 9 Nov 2016 12:55:25 +0000 (13:55 +0100)]
Hash, pomereni materijali vezani za OHashSet

6 years agosort zad1, cr/lf fix
Doni Pracner [Thu, 20 Oct 2016 16:41:18 +0000 (18:41 +0200)]
sort zad1, cr/lf fix

6 years agoDoterani primeri sortiranja alt
Ivan Pribela [Sun, 16 Oct 2016 19:54:07 +0000 (21:54 +0200)]
Doterani primeri sortiranja

6 years agoStabla, primer konkretnog stabla osoba
Ivan Pribela [Sat, 26 Dec 2015 16:15:55 +0000 (17:15 +0100)]
Stabla, primer konkretnog stabla osoba

6 years agoPrimer implementacije binarnih stabala sa opstim tipom podataka
Ivan Pribela [Sat, 19 Dec 2015 15:42:17 +0000 (16:42 +0100)]
Primer implementacije binarnih stabala sa opstim tipom podataka

Data je implementacija i zadatak za vezbu. Takodje je dato i resenje
zadatka u odvojenom fajlu.

6 years agoUklonjen primer stabala za alternativni test
Doni Pracner [Sat, 19 Dec 2015 15:40:53 +0000 (16:40 +0100)]
Uklonjen primer stabala za alternativni test

6 years agoLavirint - trazenje najboljeg puta
Sasa Tosic [Sat, 5 Dec 2015 10:58:35 +0000 (11:58 +0100)]
Lavirint - trazenje najboljeg puta

6 years agoPreimenovano veliko resenje koje sadrzi sve
Doni Pracner [Sat, 5 Dec 2015 10:52:36 +0000 (11:52 +0100)]
Preimenovano veliko resenje koje sadrzi sve

7 years agoZadatak nalazenje da li postoji put u lavirintu.
Sasa Tosic [Sat, 28 Nov 2015 15:15:54 +0000 (16:15 +0100)]
Zadatak nalazenje da li postoji put u lavirintu.

Zadatak je predvidjen za prakticne vezbe. Dato je i resenje.

7 years agoPremestanje zadatka u podfolder
Doni Pracner [Sat, 28 Nov 2015 15:11:09 +0000 (16:11 +0100)]
Premestanje zadatka u podfolder

7 years agoTestHash, poruke na srpskom, eksplicitno prijavljivanje problema sa fajlom
Doni Pracner [Tue, 17 Nov 2015 17:09:15 +0000 (18:09 +0100)]
TestHash, poruke na srpskom, eksplicitno prijavljivanje problema sa fajlom

7 years agoOHashSet, osiguravanje da je vrednost pozitivna
Doni Pracner [Tue, 17 Nov 2015 17:06:10 +0000 (18:06 +0100)]
OHashSet, osiguravanje da je vrednost pozitivna

U jednom slucaju je bitan redosled poziva, Math.abs kad mu se
prosledi Integer.MIN_VALUE vraca isti taj broj, a '%' operator
za negativnu vrednost deljenika i pozitivnu delioca vraca negativan
broj.

7 years agoHash, zadatak sa vezbi
Doni Pracner [Sun, 15 Nov 2015 13:19:29 +0000 (14:19 +0100)]
Hash, zadatak sa vezbi

7 years agoHash, primeri se sada sami pokrecu.
Doni Pracner [Sun, 15 Nov 2015 13:18:13 +0000 (14:18 +0100)]
Hash, primeri se sada sami pokrecu.

U svim klasama primerima su dodati main metodi koji pokrecu test program
sa adekvatnim parametrima.

7 years agoSvetovid-lib, napomena o konkretnoj verziji
Doni Pracner [Sun, 15 Nov 2015 13:18:01 +0000 (14:18 +0100)]
Svetovid-lib, napomena o konkretnoj verziji

7 years agoREADME fajl
Doni Pracner [Sun, 8 Nov 2015 14:35:47 +0000 (15:35 +0100)]
README fajl

7 years agoHash, tekst i pdf osvezeni
Doni Pracner [Sun, 8 Nov 2015 14:27:16 +0000 (15:27 +0100)]
Hash, tekst i pdf osvezeni

7 years agoHash, hashCode i null vrednosti
Doni Pracner [Sun, 8 Nov 2015 14:19:46 +0000 (15:19 +0100)]
Hash, hashCode i null vrednosti

7 years agoHash, tekst i pdf osvezeni
Doni Pracner [Sun, 8 Nov 2015 14:04:06 +0000 (15:04 +0100)]
Hash, tekst i pdf osvezeni

7 years agoHash, poredjenja, null polja i komentari
Doni Pracner [Sun, 8 Nov 2015 14:01:22 +0000 (15:01 +0100)]
Hash, poredjenja, null polja i komentari

7 years agoHash, poredjenje kancelarija, pogresno ime promenljive
Doni Pracner [Sun, 8 Nov 2015 13:58:14 +0000 (14:58 +0100)]
Hash, poredjenje kancelarija, pogresno ime promenljive

7 years agoHash, doterivanje poredjenja kancelarija
Doni Pracner [Sun, 8 Nov 2015 11:32:04 +0000 (12:32 +0100)]
Hash, doterivanje poredjenja kancelarija

7 years agoLavirint, primer pretrazivanja sa vracanjem za test
Sasa Tosic [Sat, 7 Nov 2015 20:58:15 +0000 (21:58 +0100)]
Lavirint, primer pretrazivanja sa vracanjem za test

7 years agoHash funkcije, materijal za test
Doni Pracner [Sat, 7 Nov 2015 20:25:16 +0000 (21:25 +0100)]
Hash funkcije, materijal za test

7 years agoStabla, dodati komentari i ideje za veliki test
Ivan Pribela [Sat, 7 Nov 2015 17:44:57 +0000 (18:44 +0100)]
Stabla, dodati komentari i ideje za veliki test

7 years agoBiblioteka2, sitnice u komentarima
Doni Pracner [Sun, 1 Nov 2015 17:29:21 +0000 (18:29 +0100)]
Biblioteka2, sitnice u komentarima

7 years agoSortiranje, Domaci, dodat prvi zadatak za mozganje
Ivan Pribela [Sun, 1 Nov 2015 14:57:34 +0000 (15:57 +0100)]
Sortiranje, Domaci, dodat prvi zadatak za mozganje

7 years agoStabla, dodati primeri algoritama nad stablima
Ivan Pribela [Sun, 1 Nov 2015 14:57:03 +0000 (15:57 +0100)]
Stabla, dodati primeri algoritama nad stablima

7 years agoSortiranje, sredjeno formatiranje, uvlacenje i novi redovi
Ivan Pribela [Sun, 1 Nov 2015 14:55:47 +0000 (15:55 +0100)]
Sortiranje, sredjeno formatiranje, uvlacenje i novi redovi

7 years agoSortiranje, Automobili, prosiren ulazni fajl
Ivan Pribela [Sun, 1 Nov 2015 12:53:09 +0000 (13:53 +0100)]
Sortiranje, Automobili, prosiren ulazni fajl

7 years agoSortiranje, primer automobili sa teorijskih vezbi
Ivan Pribela [Sat, 31 Oct 2015 19:21:47 +0000 (20:21 +0100)]
Sortiranje, primer automobili sa teorijskih vezbi

7 years agoSortiranje, raspored, primer fajla
Doni Pracner [Sat, 31 Oct 2015 15:52:42 +0000 (16:52 +0100)]
Sortiranje, raspored, primer fajla

7 years agoSortiranje, raspored, resenje
Doni Pracner [Sat, 31 Oct 2015 15:52:03 +0000 (16:52 +0100)]
Sortiranje, raspored, resenje

7 years agoSortiranje, zadatak sa rasporedom
Doni Pracner [Sat, 31 Oct 2015 15:51:46 +0000 (16:51 +0100)]
Sortiranje, zadatak sa rasporedom

7 years agoResenje zad-sort2
Ivan Pribela [Sat, 31 Oct 2015 15:08:07 +0000 (16:08 +0100)]
Resenje zad-sort2

7 years agosortiranje, knjige, zad2
Doni Pracner [Sat, 31 Oct 2015 13:42:37 +0000 (14:42 +0100)]
sortiranje, knjige, zad2

7 years agoSortiranje, zadatak knjige
Doni Pracner [Sat, 24 Oct 2015 13:02:58 +0000 (15:02 +0200)]
Sortiranje, zadatak knjige

- tekst zadatka
- primeri fajlova
- resenje zadatka

7 years agododat gitignore
Doni Pracner [Wed, 21 Oct 2015 22:56:35 +0000 (00:56 +0200)]
dodat gitignore

Svarog.pmf.uns.ac.rs/gitweb maintanance Doni Pracner