O korišćenju gitolite servera na svarog.pmf.uns.ac.rs

Na svarog.pmf.uns.ac.rs postoji (između ostalog) git server.

Sistem koji se koristi, gitolite, zahteva da se koriste RSA kljucevi. tako da je potrebno da se napravi public/private par kljuceva i da se pošalje public deo nekom od administratora za gitolite.

Na githubu postoji lepo objašnjenje kako se ti ključevi prave, razlika je samo što treba administratoru da se pošalje fajl, a ne njima https://help.github.com/articles/generating-ssh-keys

Moguće je dodavati i više ključeva za razne računare, ili korisiti isti na raznima.

U dogovoru sa administratorima i nadležnima za pojedine repozitorijume se namešta odgovarajući nivo pristupa za ovako dodate korisnike.

U zvaničnom upustvu za gitolite se može videti objašnjenje šta treba znati kao korisnik sistema i kako koristiti šta je dato. http://gitolite.com/gitolite/user.html

Glavne stavke su komanda kako da se pristupi nekom repozitoriju, kao i zgodna opcija da se izlista sve čemu korisnik ima pristupa.

Na ovoj instalaciji administratori lako mogu namestiti i da se šalju mailovi o promenama u repozitorijumima zainteresovanima svaki put kad ima nekih promena na serveru.