gitweb on Svarog

projekti pod git sistemom za održavanje verzija -- projects under the git version control system
os2skripta.git
4 years agoPremestanje nekih delova da moze lakse region da se kompajlira. master
Doni Pracner [Sat, 31 Mar 2018 20:13:51 +0000 (22:13 +0200)]
Premestanje nekih delova da moze lakse region da se kompajlira.

bitno je da su neke stvari pre begin document, jer onda emacs automatski te
izdvoji za kompajliranje dela.  korisno da se napravi glava o joe-u i
putty-u kao odvojen dokument.

7 years agostat, profinjenje podataka o vremenima za 32 bita work v15a
Doni Pracner [Mon, 23 Feb 2015 11:44:12 +0000 (12:44 +0100)]
stat, profinjenje podataka o vremenima za 32 bita

7 years agonedostajao je PStat u lib za zad4
Doni Pracner [Sun, 22 Feb 2015 15:50:45 +0000 (16:50 +0100)]
nedostajao je PStat u lib za zad4

7 years agov15a, datumi i slicno
Doni Pracner [Sun, 22 Feb 2015 15:48:20 +0000 (16:48 +0100)]
v15a, datumi i slicno

8 years agoppa - wheezy umesto squeeze sad v14a
Doni Pracner [Sat, 22 Feb 2014 18:41:35 +0000 (19:41 +0100)]
ppa - wheezy umesto squeeze sad

8 years agovizuelna sitnica - uvlacenje u 'terminalu'
Doni Pracner [Mon, 17 Feb 2014 19:55:07 +0000 (20:55 +0100)]
vizuelna sitnica - uvlacenje u 'terminalu'

8 years agoDodato da je drugi primer svoja podsekcija
Doni Pracner [Mon, 17 Feb 2014 19:52:35 +0000 (20:52 +0100)]
Dodato da je drugi primer svoja podsekcija

8 years agoVizuelna promena uvlacenja koda u odnosu na tekst.
Doni Pracner [Mon, 17 Feb 2014 19:45:07 +0000 (20:45 +0100)]
Vizuelna promena uvlacenja koda u odnosu na tekst.

Uveden codeblock-indent koji je uvucen kao dosad i koristi se
za male komande koda koji su usput u tekst, dok ostali veci
komadi sada imaju manje margine levo.

8 years agonapomena o upgradeu i izvorima softvera
Doni Pracner [Mon, 17 Feb 2014 19:32:12 +0000 (20:32 +0100)]
napomena o upgradeu i izvorima softvera

8 years agoprimer za koriscenje stata i localtime
Doni Pracner [Mon, 17 Feb 2014 19:25:43 +0000 (20:25 +0100)]
primer za koriscenje stata i localtime

8 years agokod Zad3 skracen Lib32 na libdir - tj samo ono sto je potrebno
Doni Pracner [Mon, 17 Feb 2014 18:44:17 +0000 (19:44 +0100)]
kod Zad3 skracen Lib32 na libdir - tj samo ono sto je potrebno

8 years agoZad3 zamenjuje Zad5 kao jednostavniji primer citanja direktorijuma bez stat
Doni Pracner [Mon, 17 Feb 2014 18:37:49 +0000 (19:37 +0100)]
Zad3 zamenjuje Zad5 kao jednostavniji primer citanja direktorijuma bez stat

8 years agoslika za roditelja sa puno dece izmenjena da prikazuje vrednost j
Doni Pracner [Mon, 17 Feb 2014 18:08:57 +0000 (19:08 +0100)]
slika za roditelja sa puno dece izmenjena da prikazuje vrednost j

8 years agoslika za stablo procesa ima novi nivo, brojevi su doterani da prikazuju sta se desava...
Doni Pracner [Mon, 17 Feb 2014 18:05:21 +0000 (19:05 +0100)]
slika za stablo procesa ima novi nivo, brojevi su doterani da prikazuju sta se desava pri kreiranju i dodat mali tekst ispod

8 years agostablo procesa - doterana imena promenljivih na asocijativna
Doni Pracner [Mon, 17 Feb 2014 18:04:18 +0000 (19:04 +0100)]
stablo procesa - doterana imena promenljivih na asocijativna

8 years agodopuna verzija na kojima su testirane biblioteke
Doni Pracner [Mon, 17 Feb 2014 17:27:00 +0000 (18:27 +0100)]
dopuna verzija na kojima su testirane biblioteke

8 years agositne stamparske greske
Doni Pracner [Mon, 17 Feb 2014 17:24:24 +0000 (18:24 +0100)]
sitne stamparske greske

8 years agovizuelni prikaz preloma u terminalu
Doni Pracner [Mon, 17 Feb 2014 17:20:33 +0000 (18:20 +0100)]
vizuelni prikaz preloma u terminalu

8 years agovizuelne promene za prikaz terminala
Doni Pracner [Mon, 17 Feb 2014 17:19:54 +0000 (18:19 +0100)]
vizuelne promene za prikaz terminala

8 years agopovecanje margina malo
Doni Pracner [Mon, 17 Feb 2014 17:08:59 +0000 (18:08 +0100)]
povecanje margina malo

8 years agogitignore synctex
Doni Pracner [Mon, 17 Feb 2014 17:08:31 +0000 (18:08 +0100)]
gitignore synctex

8 years agoJoe - o tumacenju precica na tastaturi
Doni Pracner [Mon, 17 Feb 2014 16:51:20 +0000 (17:51 +0100)]
Joe - o tumacenju precica na tastaturi

8 years ago14a - pocetak, datumi i slicno
Doni Pracner [Wed, 12 Feb 2014 17:33:26 +0000 (18:33 +0100)]
14a - pocetak, datumi i slicno

9 years agoKratak uvod o GM2. v13a
Doni Pracner [Sat, 23 Feb 2013 18:44:57 +0000 (19:44 +0100)]
Kratak uvod o GM2.

9 years agoJoe - vise detalja i pomoci; detaljnije o control flow freezu; keystroke lepse izgled...
Doni Pracner [Sat, 23 Feb 2013 18:34:16 +0000 (19:34 +0100)]
Joe - vise detalja i pomoci; detaljnije o control flow freezu; keystroke lepse izgleda; nova tabela konverzije tipova

9 years ago13a - novi datumi, nesto formatiranja, dodaci za sudo, malo sredjivanje teksta
Doni Pracner [Sat, 23 Feb 2013 16:50:11 +0000 (17:50 +0100)]
13a - novi datumi, nesto formatiranja, dodaci za sudo, malo sredjivanje teksta

9 years agoinicijalna verzija 12d v12d
Doni Pracner [Tue, 19 Feb 2013 22:59:00 +0000 (23:59 +0100)]
inicijalna verzija 12d

Svarog.pmf.uns.ac.rs/gitweb maintanance Doni Pracner